Tatil Eksper
phone icon 0850 303 0 733
Biz Sizi Arayalım
phone user bar
KURUMSAL

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TatilEksper.com Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi:

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Tatileksper.com bu sözleşmede her zaman şirket politikaları doğrultusunda değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler yeni ve son haliyle sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer, geçerlilik kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. Taraflar:

www.tatileksper.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:415/29 Güven İş Merkezi Maltepe/İstanbul adresinde mukim GLOBAL STAR TATİL SEYAHAT TURİZM İNŞ.BİL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (Bundan böyle “TatilEksper.com” olarak anılacaktır). www.tatileksper.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)

3. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme’nin konusu TatilEksper.com’un sahip olduğu internet sitesi www.tatileksper.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme süresiz olup, Üye/Kullanıcının gezindiği tüm sayfalarda ve aldığı tüm hizmetlerde uygulanacaktır.

4. Fikri Mülkiyet Hakları:

www. tatileksper.com sitesinin tüm hakları GLOBAL STAR TATİL SEYAHAT TURİZM İNŞ.BİL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, fotoğraflar, videolar, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal kanunlarla korunmaktadır.
Üye/Kullanıcı, tedarikçiler yada satış ortakları www. tatileksper.com dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, TatilEksper.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde asla kullanılamaz.
Sitedeki bilgiler ancak sistem yöneticisinin onayı yada [email protected] dan yazılı onay alınarak kullanılabilir.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.tatileksper.com'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

b) Üye www.tatileksper.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

c) Üye, www.tatileksper.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

d) www.tatileksper.com , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.tatileksper.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.tatileksper.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

e) işbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.tatileksper.com'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.tatileksper.com'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

f) www.tatileksper.com'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.tatileksper.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

g) www.tatileksper.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.tatileksper.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

h) www.tatileksper.com tarafından www.tatileksper.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

i) www.tatileksper.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.tatileksper.com, üyenin www.tatileksper.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

j) www.tatileksper.com'a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.tatileksper.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.tatileksper.com'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.tatileksper.com ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.tatileksper.com ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece www.tatileksper.com ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.tatileksper.com ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.tatileksper.com' un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

k) www.tatileksper.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


6. Web Sitesi İçeriği, Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler)

www.tatileksper.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. TatilEksper.com tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. TatilEksper.com, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı TatilEksper.com’a sorumluluk yüklenemez.
TatilEksper.com, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden planlamayı, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.tatileksper.com web sitesi ve TatilEksper.com’a sorumluluk yüklenemez.
www.tatileksper.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde TatilEksper.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, TatilEksper.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca TatilEksper.com 'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder

7. Rezervasyon İptal, Değişiklik ve Bildirimlere Dair Açıklamalar

a) www.tatileksper.com üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.

b) www.tatileksper.com üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada www.tatileksper.com ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında www.tatileksper.com sorumluluk kabul etmez.

c) Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. www.tatileksper.com’un, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.

8. Fesih

İşbu Sözleşmenin özünü ya da metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da tarafımızı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, www.tatileksper.com'u size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz. Bu durumu tarafınıza e-posta yoluyla ya da hesabınıza erişim sağlamayı bir sonraki deneyişinizde bildireceğiz. Ayrıca dilediğiniz zaman hesabınızı silebilir ya da uygulamanızı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu tür durumlarda işbu Bildirim feshedilecek, ancak aşağıda sıralanan hükümler geçerliliğini korumaya devam edecektir:

9. İhtilaflar

1. Bu Bildirim ya da münhasıran www.tatileksper.com ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir dava nedeni ya da ihtilaf ("dava konusu"), Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Merkez Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir. Hem bu sözleşme, hem de tarafınız ve bizim tarafımız arasında meydana gelebilecek herhangi bir dava konusu, yasa hükümlerinin çakışmasına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabi olacaktır. Bu türde dava konularının çözümlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Merkez Mahkemelerini kişisel yargı yetkisinin bağlayıcı olacağını kabul edersiniz.

2. www.tatileksper.com üzerinde size ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir şahsın, tarafımıza size karşı bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (makul hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımızı beri kılacak ve tarafımızın bu hasarlara karşı sorumlu tutulmayacağını garanti edeceksiniz.

3. www.tatileksper.com'u sürekli sorunsuz çalışır durumda, virüssüz ve güvenli tutmaya çalışıyoruz, ancak www.tatileksper.com'u kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz riskler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. www.tatileksper.com herhangi bir zımni ya da sarih garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır (pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri bu kapsamdadır, ancak kapsam bunlarla sınırlı değildir). www.tatileksper.com'un güvenli ve güvenli olacağını garanti etmeyiz. Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden www.tatileksper.com sorumlu değildir; bizi, direktörlerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ve aracılarımızı, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğunuz bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra edersiniz.

10. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş kabul edilir.